DISTRIKTSMOBIL

Kjøretider: Daglig i tidsrommet 07:30 - 16:30

Aldersgruppe: For alle

Kjøretider:
Daglig i tidsrommet 07:30 - 16:30

Tidsrommet mellom 16:30 - 07:30:
Det kan utføres kjøring utenom den faste daglige kjøretiden, men dette MÅ forhåndsbestilles i tidsrommet 07:30 - 16:30.
Kjøring utenom den faste daglige kjøretiden må avtales direkte med vakthavende sjåfør på: 95083011

Turer innenfor åpningstiden kr.35,- p.p.
Turer utenfor åpningstiden   kr.50,- p.p.
(kun kontant betaling og Vipps)

2020 © Vevelstad frivilligsentral