Telefonvenn

Vil du være med på en landsomfattende dugnad.Har du lyst å bli ringt av en telefonvenn? Eller vil du være telefonvenn?

Aldersgruppe: For alle

Bli TelefonVenn

  • Ta kontakt med din lokale frivilligsentral. Alternativt kan du be om hjelp til registrering fra telefonvenn@derdubor.org.
  • Du bekrefter en taushetserklæring ved registrering.
  • Når det er bekreftet får du 1-3 navn med telefonnummer som du ringer til 1-2 ganger i uka.


Få TelefonVenn

  • Kontakt din lokale Frivilligsentral som har TelefonVenn.
  • Frivilligsentralen gir ditt navn og telefonnummer til en TelefonVenn som ringer deg for å avtale når og hvor ofte du vil ha en samtale.
  • Når du ikke lenger vil ha telefonsamtaler, sier du ifra til TelefonVennen eller til din lokale Frivilligsentral.
2024 © Vevelstad frivilligsentral